O nama
Web portal za nacionalno zaštićena područjaNa osnovu odredbi Zakona o životnoj sredini (“Sl. list RCG”, br. 52/16), uz uvažavanje međunarodno prihvaćenih standarda i obaveza, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine uspostavlja i vodi informacioni sistem životne sredine čiji je sastavni dio biodiverzitet odnosno zaštita prirode. Takođe, shodno Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br. 54/16), Agencija je u obavezi da uspostavlja i vodi Registar zaštićenih područja i područja pod preventivnom zaštitom. U navedenom smislu Agencija kroz svoju redovnu djelatnost, te domaće i međunarodne projekte, permanentno sprovodi brojne aktivnosti u cilju uspostavljanja i unapređenja informacionog sistema u svim segmentima životne sredine te i zaštite prirode. U periodu januar-maj 2017. godine realizovane su aktivnosti uspostavljanja web portala “Nacionalno zaštićena područja” koje su finansijski podržane od strane MAVA fondacije u okviru IUCN-ovog regionalnog projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Informatičko rješenje web portala je urađeno od strane firme Digital Control, Podgorica.

dashboard

Web portal se sastoji od mape nacionalno zaštićenih područja, baze podataka te dokumenata za svako zaštićeno područje sa ciljem pružanja tačnih i pouzdanih podataka o nacionalno zaštićenim područjima u Crnoj Gori. Takođe, na portalu je moguće obavljati određena pretraživanja i analize za potrebe izvještavanja, donošenje odluka, davanja mišljenja i dr.

Naredne faze razvoja portala biće usmjerene na izradi drugih tematskih baza podataka shodno međunarodnim i nacionalnim obavezama (flora, fauna, gljive, staništa, međunarodno zaštićena područja, područja pod preventivnom zaštitom, invazivne strane vrste, speleološki katastar itd.).

Zaštićena područja
Nacionalno zaštićena područjaWeb portal sadrži baze podataka o nacionalno zaštićenim područjima koje pružaju osnovne informacije o svakom zaštićenom području, informacije o proglašenju područja, lokaciji, utvrđenim zonama zaštite, upravljanju, međunarodnom status, te prikaz zaštićenih područja na mapi Crne Gore kroz poligone i tačke. Takođe portal omogućava uvid i pristup u cjelokupnu, dostupnu dokumentaciju definisanu kao neophodnu u procesu proglašavanja i uspostavljanja zaštićenog područja shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Sl. list CG", br. 54/16).Analize i izvještaji


Analize I izvještaji obezbjeđuju pregled sljedećih statističkih podataka o nacionalno zaštićenim područjima: hronologija proglašavanja, raspodjela po vrsti zaštićenog područja te IUCN kategoriji zaštite, broj urađenih studija zaštite i potrebnih revizija, broj imenovanih upravljača, raspodjela po vrsti upravljanja, broj ZP sa planom upravljanja, pregled zona zaštite po vrsti zaštićenog područja, zbirno izvještavanje.Pretrage


Mogućnost pretrage po sledećim kategorijama: nazivu zaštićenog područja, vrsti područja, broju registra, IUCN kategoriji zaštite, imenu opštine, godini proglašenja, međunarodnom status,(UNESCO, EMERALD, RAMSAR, IPA, IBA, IFA), tipu upravljanja.Kontakt

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
IV Proleterske 19
81000 Podgorica
Telefon

+ 382 (0) 20 446 500Telefaks

+ 382 (0) 20 618 400E-pošta

epamontenegro@gmail.comWeb stranica

epa.org.me


Agencija za zaštitu prirode i životne sredine