Hronologija proglašavanja ZP

Godina proglašenja Broj zaštićenih područja Ukupna površina (ha)
1952 3 44389.00
1965 7 10.69
1968 48 2913.86
1983 1 40000.00
1994 2 0.64
2000 1 0.99
2001 1 159.00
2008 1 150.00
2009 2 24835.20
2014 1 2.21
2015 2 54329.90
2017 2 5016.20
2019 2 13462.00
Ukupno 73 185269.69
Grafički prikaz