Hronologija proglašavanja ZP

Godina proglašenja Broj zaštićenih područja Ukupna površina (ha)
1952 3 44389.00
1965 7 10.69
1968 48 2813.86
1969 1 10260.00
1983 1 40000.00
1994 2 0.64
2000 1 0.99
2001 1 156.00
2008 1 150.00
2009 1 16038.00
2014 1 2.21
2015 2 48169.90
2017 2 5016.20
Ukupno 71 167007.49
Grafički prikaz