Broj urađenih studija zaštite i potrebnih revizija

Vrsta zaštićenog područja Broj zaštićenih područja Broj urađenih SZ Broj neurađenih SZ Broj potrebnih revizija
Strogi rezervat prirode 3 0 3 3
Nacionalni park 5 2 3 0
Posebni rezervat prirode 1 1 0 0
Park prirode 6 6 0 0
Spomenik prirode 57 12 45 48
Predio izuzetnih odlika 2 2 0 1
Ukupno 74 23 51 52
Lista zastićenih pordučja za koje treba uraditi reviziju
 • Mrijestilište ukljeve na Skadarskom jezeru
 • Brdo Spas kod Budve
 • Njegošev park na Cetinju
 • Park 13 jul
 • Rezervat Pančeva oka
 • Manastirska tapija
 • Park u dvorištu dječje bolnice na Cetinju
 • Kompleks zelenih površina koje se nalaze između tvrđava Forte Mare i tvrđave Citadele
 • Park i zgrada zavičajnog muzeja u Herceg Novom
 • Park hotela "Boka"
 • Plaža Bečići
 • Plaža Drobni pijesak
 • Plaža Jaz
 • Plaža Lučice
 • Plaža Mogren
 • Plaža Petrovac
 • Plaža Pržno kod Tivta
 • Plaže Svetog Stefana i Miločera
 • Slovenska Plaža
 • Mala ulcinjska plaža
 • Stari Ulcinj (otok i plaža)
 • Park Muzeja na Topolici
 • Plaža Buljarica
 • Plaža Čanj
 • Plaža Pećin
 • Plaža Topolica
 • Plaža Valdanos
 • Sastojina lovora i oleandera iznad vrela Sopot kod Risna
 • Trebjesa
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Bar, na Crnom rtu kod Sutomora
 • Plaža Veliki pijesak
 • Velika plaža kod Ulcinja
 • Đalovića Klisura
 • Jama Duboki Do na Njegušima
 • Lipska pećina
 • Novakovića pećina kod Tomaševa
 • Pećina Globočica
 • Pećina Babatuša
 • Pećina Magara
 • Pećina Špilja kod Trnova/Virpazar
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Bar, u Sutomoru
 • Maslina - Olea europaea L. (fam. Oleaceae) - Budva, Pićanovina u selu Ivanovići
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Herceg Novi, na Ilinjici
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Herceg Novi, na Savini
 • Hrast medunac (Quercus pubescens), skupina stabala - Kotor, kod crkve Sv. Petke
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Podgorica, gradska opština Tuzi, u Vranju
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Ulcinj, ispod sela Komina
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Ulcinj, u Limanu
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Ulcinj, u Krutima
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Ulcinj, u Zoganju
 • Hrast prnar (Quercus coccifera) - Ulcinj, ispod hotela Jadran
 • Hrast prnar (Quercus coccifera), skupina stabala - Ulcinj, u Meterizima