Pregled zona zaštite po vrsti zaštićenog područja

Vrsta zaštićenog područja Zona zaštite I (površina u ha) Zona zaštite II (površina u ha) Zona zaštite III (površina u ha) Zaštitni pojas (površina u ha)
Strogi rezervat prirode 420.00 0.00 0.00 0.00
Nacionalni park 10890.58 27373.30 7521.40 82290.36
Posebni rezervat prirode 0.00 0.00 0.00 0.00
Park prirode 6613.00 11910.00 25939.90 0.00
Spomenik prirode 41.00 9.11 587.27 0.00
Predio izuzetnih odlika 0.00 19.01 18.03 0.00
Ukupno 17964.58 39311.42 34066.60 82290.36