Raspodjela po vrsti upravljanja

Vrsta zaštićenoh područja Državno upravljanje Zajedničko upravljanje Privatno upravljanje Upravljanje autohtonih naroda i lokalnih sauprava
Strogi rezervat prirode 3 0 0 0
Nacionalni park 5 0 0 0
Posebni rezervat prirode 1 0 0 0
Park prirode 4 1 0 0
Spomenik prirode 25 0 1 0
Predio izuzetnih odlika 2 0 0 0
Sve kategorije 40 1 1 0