Raspodjela po vrsti zaštićenog područja

Vrsta zaštićenog područja Broj zaštićenih područja Površina na kopnu Površina na moru Ukupna površina
Strogi rezervat prirode 3 420.00 ha
0.030 % CG
0.00 ha
0 % CG
420.00 ha
0.026 % CG
Nacionalni park 5 100427.00 ha
7.271 % CG
0.00 ha
0 % CG
100427.00 ha
6.197 % CG
Posebni rezervat prirode 1 150.00 ha
0.011 % CG
0.00 ha
0 % CG
150.00 ha
0.009 % CG
Park prirode 6 79583.10 ha
5.762 % CG
0.00 ha
0 % CG
79583.10 ha
4.911 % CG
Spomenik prirode 57 4493.54 ha
0.325 % CG
0.00 ha
0 % CG
4493.54 ha
0.277 % CG
Predio izuzetnih odlika 2 196.05 ha
0.014 % CG
0.00 ha
0 % CG
196.05 ha
0.012 % CG
Ukupno 74 185269.69 ha
13.414 % CG
0.00 ha
0 % CG
185269.69 ha
11.432 % CG
Po vrsti zaštićenog područja

Strogi rezervat prirode
Nacionalni park
Posebni rezervat prirode
Park prirode
Spomenik prirode
Park izuzetnih odlika
Po površini na kopnu

Strogi rezervat prirode
Nacionalni park
Posebni rezervat prirode
Park prirode
Spomenik prirode
Park izuzetnih odlika
Po površini na moru

Strogi rezervat prirode
Nacionalni park
Posebni rezervat prirode
Park prirode
Spomenik prirode
Park izuzetnih odlika
Po ukupnoj površini

Strogi rezervat prirode
Nacionalni park
Posebni rezervat prirode
Park prirode
Spomenik prirode
Park izuzetnih odlika