Broj ZP sa planom upravljanja

Vrsta zaštićenog područja Broj zaštićenih područja Broj zaštićenih područja sa planom upravljanja Broj zaštićenih područja bez plana upravljanja
Strogi rezervat prirode 3 2 1
Nacionalni park 5 4 1
Posebni rezervat prirode 1 0 1
Park prirode 6 1 5
Spomenik prirode 57 2 55
Predio izuzetnih odlika 2 0 2
Ukupno 74 9 65
Zaštićena područja sa planom upravljanja
 • Lipska pećina
 • Manastirska tapija
 • Mrijestilište ukljeve na Skadarskom jezeru
 • Nacionalni Park Biogradska gora
 • Nacionalni park Durmitor
 • Nacionalni park Lovćen
 • Nacionalni park Skadarsko jezero
 • Park prirode Piva
 • Veliki gradski park u Tivtu
Zaštićena područja bez plana upravljanja
 • Park prirode Komovi
 • Arboretum u Grahovu
 • Brdo Spas kod Budve
 • Njegošev park na Cetinju
 • Park 13 jul
 • Rezervat Pančeva oka
 • Park u dvorištu dječje bolnice na Cetinju
 • Kompleks zelenih površina koje se nalaze između tvrđava Forte Mare i tvrđave Citadele
 • Gornjepoljski vir
 • Nacionalni park Prokletije
 • Park i zgrada zavičajnog muzeja u Herceg Novom
 • Park hotela "Boka"
 • Tivatska solila
 • Plaža Bečići
 • Plaža Drobni pijesak
 • Plaža Jaz
 • Botanički vrt Dulovine
 • Plaža Lučice
 • Plaža Mogren
 • Plaža Petrovac
 • Plaža Pržno kod Tivta
 • Plaže Svetog Stefana i Miločera
 • Slovenska Plaža
 • Mala ulcinjska plaža
 • Stari Ulcinj (otok i plaža)
 • Park Muzeja na Topolici
 • Plaža Buljarica
 • Plaža Čanj
 • Plaža Pećin
 • Plaža Sutomore
 • Plaža Topolica
 • Plaža Valdanos
 • Sastojina lovora i oleandera iznad vrela Sopot kod Risna
 • Savinska Dubrava
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Kotor, Donji Orahovac
 • Trebjesa
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Bar, na Crnom rtu kod Sutomora
 • Plaža Veliki pijesak
 • Poluostrvo Ratac sa Žutokrljicom
 • Velika plaža kod Ulcinja
 • Đalovića Klisura
 • Jama Duboki Do na Njegušima
 • Novakovića pećina kod Tomaševa
 • Pećina Globočica
 • Pećina Babatuša
 • Pećina Magara
 • Pećina Špilja kod Trnova/Virpazar
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Bar, u Sutomoru
 • Maslina - Olea europaea L. (fam. Oleaceae) - Budva, Pićanovina u selu Ivanovići
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Herceg Novi, na Ilinjici
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Herceg Novi, na Savini
 • Hrast medunac (Quercus pubescens), skupina stabala - Kotor, kod crkve Sv. Petke
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Podgorica, gradska opština Tuzi, u Vranju
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Ulcinj, ispod sela Komina
 • Hrast česvina (Quercus ilex) - Ulcinj, u Limanu
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Ulcinj, u Krutima
 • Hrast medunac (Quercus pubescens) - Ulcinj, u Zoganju
 • Hrast prnar (Quercus coccifera) - Ulcinj, ispod hotela Jadran
 • Hrast prnar (Quercus coccifera), skupina stabala - Ulcinj, u Meterizima
 • Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica”
 • Spomenik prirode "Kanjon Cijevne"
 • Park prirode "Orjen"
 • Park prirode "Ulcinjska solana"
 • Park prirode "Rijeka Zeta"
 • Stablo stare masline (Olea europaea L.) na Mirovici u Baru